Kalkulator
doboru obiektywu

KALKULATOR DOBORU OBIEKTYWÓW

Aby określić wielkość ogniskowej obiektywu, który potrzebujesz, wybierz rodzaj przetwornika – informację o nim znajdziesz w karcie katalogowej kamery. Następnie określ wymiary obserwowanego obiektu oraz odległość w jakiej kamera będzie się od niego znajdowała.
Wynik podany w stopniach określi jaki będzie kąt obserwowanego kadru.

Rodzaj przetwornika

Ustawienia

m
m
m
mm

Wynik:

Kąt (o): 0